We think “reaZonable” volgens onze Z requirements-principes .

Bij de ontwikkeling van onze producten, materialen, concepten & designs toetsen we steeds  af of hierop 1 of meerdere van deze  principes van toepassing zijn.

 

maximize circularity

We stimuleren en ontwikkelen maximaal het circulaire aspect door 

  • bij te dragen aan hergebruik van bestaande gebouwen of delen van bestaande gebouwen via renovatie of energetische renovatie met isolatiesystemen
  • materialen gerecycleerd te gebruiken als grondstof voor nieuwe materialen
  • hergebruik van materialen
_left

aandacht voor het verminderen van onze geografische footprint

bewuste keuze voor België & West-Europa als locale modus Operandi

We proberen het milieu mee te beschermen door het grootste gedeelte van ons werkgebied te concentreren binnen een aanvaardbare straal rond onze thuisbasis en hier nog een weloverwogen ruimere actieradius aan toe te voegen voor een beperkt aantal activiteiten.

Zo vermijden we lange afstand transporten  en komen we tot een aanvaarbare geografische foothprint.

Dit passen we zowel toe bij de selectie van onze leveranciers en partners als in onze verkoop.

zone 1 < 250 km           80%                  

zone 2 < 500 km           90%                     

zone 3 <1000 km          95%                     

zone 4 <1500 km          100%                  

_right

less materials

Hoe kunnen we minder materiaal gebruiken zonder negatieve esthetische en technische consequenties.

In vele situaties zijn strips de oplossing met het minste materiaalverbruik.  Bv in interieurs, bij energetische renovaties toegepast op isolatie of op een geventileerd systeem, of om in nieuwbouwprojecten bepaalde gunstige energetische waarden te halen.

meer informatie thin brickZ

We passen dit principe ook toe in onze documentatie en een doordacht samengesteld stalenaanbod.

zero waste

stimuleren en toepassen van zero waste principe op alle gebruikte materialen

vb zero waste range

 

_right

lower carbon

Hoe kunnen we  bij de productie komen tot CO2-verlaging /m² materiaal.

Zo scoort onze collectie thin brickZ goed op dit punt.

 

less energy

Minder energiegebruik/m² (kWh) enerzijds bij het produceren  & anderzijds minder energievebruik in de gebouwen door een verbeterde isolatie.

(berekening energiebesparing woning door gebruik van insulation systems)

 

_right

 

high durability

We gebruiken in onze collecties steeds natuurlijke materialen  met een lange levensduur

health & WELL being

De collecties bestaan uit natuurlijke materialen die bijdragen tot een gezonde leef- & woonomgeving.

We proberen ook steeds na te denken hoe we een positieve rol kunnen spelen in onze nabije omgeving en onze maatschappij door o.a.  samen te werken met een aantal jonge bedrijven/ startups & aantal zaken te produceren ism maatwerkbedrijven

_right

Meer informatie?

 

Contacteer ons